geschiedenis

De allerleukste club van Alkmaar!

Geschiedenis

Zeekadetkorps Alkmaar is 2 november 1977 als twaalfde zeekadetkorps in Nederland opgericht en begon met zijn eerste korpsdag in clubhuis ‘De Bungalow’.
Het korps kon al gauw een groot aantal leden genieten.

Omdat je natuurlijk als zeekadet echt wilt kunnen varen, werd na een half jaar het eerste korpsschip gekocht, “De Houtman”.

De Houtman werd gebouwd in 1904 als sleepschip onder de naam ‘Trabeta’, scheepswerf A. Vuyk in Capelle aan de IJssel. De opdrachtgever was schipper/eigenaar dhr. Vogel uit Hardingsveld. In 1961 werd de Trabeta verkocht aan dhr. Groeneveld te ‘S Gravenhage. De Trabeta kreeg de naamsverandering ‘Ancora’ en tevens werd een eigen voortstuwingsinstallatie ingebouwd. Het laadvermogen van de Ancora bedroeg 485 ton.

Op 30 juni 1978 werd het schip voor een symbolisch bedrag verkregen uit de binnenvaart sloopregeling. Het schip werd omgedoopt tot ‘De Houtman’, om vervolgens eigenhandig de ruimen te ontdoen van een een lading zand en grind. De Houtman werd bij scheepswerf Jumelet in IJmuiden voorzien van stalen dekken, ingangen, trappen en bijkomende werkzaamheden, waarna overgegaan kon worden tot het inrichten van de ruimen tot dag en slaapverblijven.

In maart 1996 kwam ineens de ‘Bulgia’ in onze beschikking, waarna ‘De Houtman’ in oktober 1996 werd verkocht. Dit betekende een hele ommezwaai voor het korps. Het werd mogelijk om ons op zee te begeven en zo een echte ‘zee’kadet te voelen.

De ‘Bulgia’ is een voormalig patrouille- en later opleidingsvaartuig van de Koninklijke Marine. Na de uitdienststelling is het schip in 1996 in bruikleen gegeven aan de Vereniging Zeekadetkorps Nederland, waarna het schip naar Alkmaar gekomen is.

Sinds 2005 is het schip volledig eigendom van de Stichting Zeekadetkorps Alkmaar.

Sinds 2005 staat de ‘Bulgia’ tevens als Varend Monument geregistreerd in het Nationaal Register Varende Monumenten, een register dat is opgezet in samenwerking met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om inzicht te geven in ons Nederlands varend erfgoed. Het Nationaal Register Varende Monumenten is een hulpmiddel om de belangenbehartiging van historische schepen naar de diverse instanties te ondersteunen.

In 2006 kwam een gekoesterde droom van velen tot werkelijkheid. Een buitenlands zomerkamp. Met de Bulgia werd toen een lange reis gemaakt naar Aalborg te Denemarken.  Dit was zo’n succes, dat dit resulteerde in meerdere buitenlandse kampen, waarvan er in de toekomst hopelijk nog meerdere van volgen.

Wil je zeekadet worden?

Natuurlijk wil je dat! Je kunt 4 zaterdagen gratis komen kijken voordat je een beslissing neemt. Klik op aanmelden en vul je gegevens in. Wij bellen je dan om een afspraak te maken. DOEN!

Zeekadetkorps Nederland

Veel meer informatie over het Zeekadetkorps Nederland kan je vinden via de site. Klik op de vlag hieronder.